Activiteiten
Werkplezier grows your business

Mensen maken het verschil. Onze unieke benadering zorgt ervoor dat medewerkers zichzelf kunnen ontwikkelen binnen de context van de organisatie. Waardecreatie voor de klant, de organisatie en de medewerker, dat is waar wij voor staan


Europa ondersteunt initiatief

Het Europees Sociaal Fonds ondersteunt projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit met een subsidie van maximaal 10,000 euro. Onze aanpak sluit daarbij aan. Wij ondersteunen de aanvraag en werken conform ESF normen.Hoe agile is onze organisatie?

Ons unieke model brengt de weerbaarheid en agility van de organisatie in kaart. Dit koppelen we aan de diversiteit van generaties, culturen en de vitaliteit van werknemers. Mensgericht leiderschap vanuit meten, weten en anticiperen.Wie maakt ons team compleet?

Kun jij door de bomen het bos nog zien? Profiling in plaats van werving. Geen gok of schot hagel, maar doelgericht en precies. Minder tijdverspilling door kwalitatief interessante kandidaten. Zoek wie je wil vinden. Vind wie je zoekt.


Oplossing voor burn-out

1 miljoen Nederlanders hebben last van burn-out klachten. In België is dat op jaarbasis 80,000. Een werknemer die 1 jaar thuis zit kost in België gemiddeld € 35,000. In Nederland rekent men € 275 per dag. Ons vitaliteitsconcept brengt potentiële risico’s in kaart. Onze unieke aanpak op individueel niveau zorgt voor sneller herstel met minder ziektedagen.


Waarom meet je vitaliteit?

Onze vitaliteitsscan geeft inzicht in risico’s op kort- en langdurend verzuim. Zowel op individueel, team als organisatie niveau. Meten is weten met een vitaliteit analyse. Onze vitaliteitsexperts adviseren over hoe je verzuim kunt voorkomen. Inzicht in leiderschapsstijlen en resultaatgericht (team)coaching is onderdeel van de oplossing.Oud en versleten of waardevol?

Door het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd verandert de leeftijdsopbouw in organisaties. Onze generatie scan geeft inzicht. In tegenstelling tot wat men denkt, zijn oudere werknemers minder vaak ziek en van onschatbare waarde. Onze experts bieden inzicht in verschillende communicatiestijlen tussen generaties, scheppen ruimte voor toegevoegde waarde en stimuleren betrokkenheid.Weerbaarheid  Generatie X en Y

17% van de werknemers jonger dan 35 jaar hebben burn-out verschijnselen, in Nederland betreft dit 240.000 jonge werknemers. Zij ervaren een grote mate van (sociale)druk, beschikken over onbegrensde mogelijkheden en weten daardoor niet meer wat ze nu echt willen. Dit leidt tot diverse vage klachten, rusteloosheid en verzuim. Onze experts beschikken over een specifieke aanpak om jonge werknemers te ondersteunen.

Kunnen koeien blaffen?

Ieder mens is uniek en beschikt over eigen talenten. Competenties kun je ontwikkelen. Dit wordt maximaal gestimuleerd in het onderwijssysteem. Huidige uitstroom kwalificaties vragen om alles-kunners! Maar wat drijft jou nu echt? Wat maakt jou uniek? In welke omgeving komt jouw talent tot z’n recht? De talentscan vormt de basis voor HR-analytics.Spreken we dezelfde taal?

Een complementair team is een sterk team. Mensen die op elkaar lijken, vinden het prettig om met elkaar samen te werken. Kun je teams vormen die én complementair zijn én kunnen samenwerken? Het antwoord is inzicht in de vijf bronnen van miscommunicatie. Communiceren kun je leren! Onze workshops zijn inspirerend, verhelderend en resultaatgericht.Diversiteit of uniformiteit?

Hoewel 90% van wat leidinggevenden en werknemers doen, wereldwijd hetzelfde is, verschillen zij enorm in de manier waarop zij hun doelstellingen bereiken. De impact die culturele diversiteit heeft op organisaties is groot. Niet alleen vanuit een global economy maar ook vanuit tweede en derde generatie immigranten. We leven in een multiculturele wereld. Onze cultuurscan geeft inzicht, onze workshop overbrugt verschillen.Talentmanagement?

Mensen zijn het kapitaal van een onderneming. Het benutten van het beschikbare talent bepaalt het rendement. Word een prefered employer voor talent! De overheid stimuleert een leven lang leren. Van de werkgever wordt verwacht hier structureel aan bij te dragen. In het Talent Management Systeem worden HR-analyses geborgd. Het ESF ondersteunt tot 2019 de implementatie.

Post-Graduate opleidingen

Internationaal geaccrediteerde opleidingen sinds 2003 (ABNLP), geauditeerd door CPION in 2009 en opgenomen in het CRKBO. Trainers van Gail’s Academy staan voor kwaliteit geworteld in de praktijk. Leer van de experts en word zelf expert. Wij bieden gecertificeerde opleidingen, workshops, masterclasses en supervisie. Wij dragen bij aan een leercultuur voor werknemers in de vorm van workshops en teamcoaching.


Talent expert & Consultant

Word expert op het gebied van HR-analytics. Als coach of consultant verdiep je je in de achtergrond van de talentscan. De talentscan genereert alle data voor HR-analytics. Verdiep je in de relatie met bestaande managementmodellen, toepassing in recruitment en het analyseren van de gegevens. Als talentexpert ben je in staat om het Talent Management Systeem te onderhouden en Talent profiling toe te passen. Als consultant maak je het verschil.Vitaliteitsexpert worden

Een vitaliteitsexpert voorkomt en herstelt burn-out. Verdiep je in de aspecten die leiden tot burn-out. Beschouw de omgeving. Leer werken met de vitaliteitscan. Benut de kracht van het NES-Health systeem voor een versneld herstel. Vanuit een oplossingsgerichte benadering verhelp je als coach zowel mentale als fysieke klachten. Ondersteun mensen in het bedrijfsleven, op de werkvloer of in je eigen praktijk.Hoe agile ben jij?

Voor IQ bestaan er testen. Voor Emotionele- en Sociale Intelligentie nu ook. Wil jij weten hoe agile jij bent? Vraag de test aan! Verdiep je in EQ en SQ en waarom het essentieel is voor hedendaags management succes? Verdiep je in de werking van het brein. Hoe schep je flow? Wat is de rol van emoties en spiegelneuronen in ons bestaan? Wil jij investeren in agility? Als leidinggevende, coach of therapeut, dan is deze training voor jou!